Tagsten

BYG-ERFA - bygbare løsninger

Adgang
Adgang kun fra biblioteket
Basen giver adgang til samtlige gældende BYG-ERFA blade med bygbare løsninger til nybyggeri og bygningsfornyelse.

BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis og forskning. Erfaringerne formidles i kortfattede erfaringsblade.
Find løsninger til bygningsfornyelse indenfor eksempelvis murværk, vinduer, skimmelsvamp, vådrum, trægulve m.m.
Adgang kun fra biblioteket. Henvend dig til en bibliotekar.

Erfaringsbladene kan søges frem ved at anvende filtreringen “bygningsdel”, “materiale” og “problem”, og dernæst indkredse til et konkret emne. Det er også muligt at fritekstsøge på eksempelvis enkeltord eller udgivelsesår.