Bookface Kirsten Walther

Dansk Biografisk Leksikon

Adgang
Fri adgang
Dansk Biografisk Leksikon rummer en stor mængde artikler om betydningsfulde danskere gennem tiderne.

Leksikonet har artikler om såvel danskere som udlændinge, der har ydet en betydelig indsats for dansk samfundsliv og kultur. Medtaget er desuden danskere, hvis indsats har ligget i udlandet.
Leksikonet rummer over 13.000 artikler og er et hovedværk i dansk biografisk litteratur. 

Søgetips:
En vejledning og forkortelser brugt i Dansk Biografisk Leksikon findes her.

Hvem står bag Dansk Biografisk Leksikon:
Dansk Biografisk Leksikon er en del af lex.dk.