Hjort i solnedgang

Dansk Pattedyratlas - Alt om dyr

Adgang
Fri adgang
Beskrivelse af udbredelsen af danske pattedyr med udbredelseskort for de fleste af de danske arter samt info om levevis og levesteder, trusler og forvaltning.

Dansk Pattedyratlas er den første samlede beskrivelse af udbredelsen af de danske pattedyr. Dansk Pattedyratlas indeholder ud over udbredelseskort også afsnit om pattedyrenes indvandring efter istiden, om deres artsrigdom i de forskellige landsdele, om pattedyrene på de danske øer og om den lovgivning, der bestemmer forvaltningen af pattedyrene.

Dansk Pattedyratlas er rigt illustreret med fotos af dyrene og deres levesteder. 

Dansk pattedyratlas er en digital udgave af Dansk Pattedyratlas, som udkom i 2007 med Hans J. Baagøe og Thomas Secher Jensen som redaktører. Indholdet har ikke været redigeret siden. Nyere artikler finder du i Lex.dk.
 

Materialer