Danskernes Historie Online

Adgang
Fri adgang
Danskernes Historie Online

Biblioteket er et specialbibliotek for historikere, slægtsforskere og andre historie-interesserede. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1500-tallet, og bestanden rækker frem til nutiden.

Danskernes historie Online blev etableret i 2012 af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Det primære formål med Danskernes historie Online er at digitalisere bibliotekets samlinger. Biblioteket modtager gerne donationer, hvad enten der er tale om fysiske bøger, elektroniske værker eller værker, der allerede er scannet. Vi registrerer materialerne og stiller dem til rådighed for alle interesserede.