Lillebæltsbroen

Ingeniørernes Danmarkshistorie

Adgang
Fri adgang
Få indblik i over 100 års historie omkring dansk industri & teknologihistorie i dette omfattende teknologihistoriske arkiv.

Ingeniørernes Danmarkshistorie rummer over 380.000 siders teknologi- og samfundshistorie, fra de væsentligste ingeniørtidsskifter og andre naturvidenskabelige og tekniske tidsskrifter, der er udkommet i årene 1822 til og med 2006. Arkivet rummer desuden nogle af de væsentligste, teknisk relevante bøger, herunder to udgaver af 'Opfindelsernes Bog'.

Du kan her finde oplysninger om de fleste større infrastrukturprojekter - såsom broer, havne, skibe, jernbaner, elværker, veje, kloakanlæg, kanaler, landvindinger, fabriksanlæg og f.eks. kulturbygninger. Desuden kan dusøge på person- og stednavne og følge den teknologiske udvikling og debatten herom i takt med samfundsudviklingen.

Ingeniørernes Danmarkshistorie anbefales særligt til dig, der:

  • Er interesseret i den danske industri- og teknologihistorie.
  • Skriver opgave i f.eks. historie eller på ingeniøruddannelsen.