The Lancet - lægevidenskab

Adgang
Adgang kun fra biblioteket
The Lancet indeholder artikler om diabetes, endokrinologi, onkologi, neurologi, lungemedicin og infektionssygdomme.

The Lancet er et af de ældste lægevidenskabelige tidsskrifter i verden. Anbefales særligt til dig, der forsker i det lægevidenskabelige felt.

Du får adgang til The Lancet ved at henvende dig hos en bibliotekar. Der er kun adgang til The Lancet fra biblioteket. 

Ikke alle artikler ligger i fuldtekst, dem kan du muligvis finde i Masterfile Premier.