Symboler

Symbolleksikon - symboler og deres betydning

Adgang
Fri adgang
Leksikon over symboler og deres betydning

Brugen af symboler og metaforer er udtryk for menneskets billeddannende evne, og symboler er et vigtigt element i kunst, arkitektur og ikke mindst sprog.

Symbolleksikon rummer ud over de gængse symboler en lang række artikler, hvor det kulturhistoriske og litterære er i centrum. Vinkler og eksempler er hentet fra religioner og mytologier, kulturhistorien, folkloristikken, psykologien, billedkunsten og fra litteraturen og sproget.

Symbolleksikon udkom i 2009 med Finn Stefánsson som forfatter. Indholdet har ikke været opdateret siden.

Symbolleksikon er en del af Lex.dk