Plakat med menneskets muskler

Ugeskrift for læger

Adgang
Adgang kun fra biblioteket
Danmarks største sundhedsvidenskabelige tidsskrift med ny dansk forskning og nyheder fra international forskning.

Ugeskrift for Læger er udgivet siden 1839 og dermed blandt verdens ældste lægevidenskabelige tidsskrifter. Ugeskriftet udgives af Lægeforeningen og dækker både den lægevidenskabelige, den sundhedsfaglige og den organisatoriske udvikling inden for faget.

Du får adgang til Ugeskrift for Læger ved at:
Henvende dig hos en bibliotekar. Der er kun adgang til ugeskriftet fra biblioteket. 
Du kan også låne Ugeskrift for læger med hjem, da det også findes i fysisk form.