Karnov

Karnov - aktuel retsinformation

Adgang
Adgang kun fra biblioteket
Her finder du faglige artikler og analyser af domspraksis samt boganmeldelser, der behandler erhvervslivets juridiske forhold. EU Karnov, Erhvervsjuridisk tidsskrift og Ugeskrift for retsvæsen er en del af Karnov.

Få nem adgang til komplet, kvalitetssikret og konstant opdateret information om dansk lovgivning. Alt er samlet ét sted og perspektiveret af fagspecialister.

Digital adgang kun fra biblioteket på vores publikumsmaskiner.