Græsk skulptur

Kunstindeks Danmark & Weilbachs Kunstnerleksikon

Adgang
Fri adgang
For dig som søger oplysninger om danske kunstnere samt danske og udenlandske kunstværker på danske museer.

Kunstindeks Danmark indeholder det centrale register over kunstværker og kunstnere i danske statslige og statsanerkendte museers samlinger. Museernes oplysninger om kunstnerne bliver suppleret med informationer fra den digitale udgave af Weilbach Dansk Kunstnerleksikon (4. udg.), som også ligger på webstedet.

Sitet vedligeholdes af Slots- og Kulturstyrelsen

Materialer