Dansk historisk bibliografi

Dansk Historisk Bibliografi er en indscannet version af de trykte bøger, som indeholder titler om dansk historie i bred forstand.

I online versionen indgår bøger, tidsskrifter, tidsskriftartikler, artikler i antologier og festskrifter m.m, som er udgivet i en af følgende perioder: 1900-1948, 1967-1976 og efter 1990.
Fri adgang til Dansk Historisk Bibliografi

Tags