Forbrug.dk

Indgang til bred forbrugerinformation fra Forbrugerstyrelsen og Forbrugerombudsmanden.

Find bl.a. test, købe- og klagevejledning med klageskemaer. Du finder også afgørelser på klagesager og firmatjek, som er en liste over firmaer, der ikke efterlever Forbrugerklagenævnets afgørelser.
Fri adgang til Forbrug.dk

Materialer