Aviser stokfoto

Infomedia

17.03.20
Læs danske aviser digitalt.

Artikler fra næsten alle danske aviser, regionale dagblade, lokalaviser samt en lang række tidsskrifter. De ældste artikler er fra 1990.

Der er adgang til Infomedia fra alle Roskilde Bibliotekernes lokationer.

Vidste du at du har adgang hjemmefra til udvalgte artikler fra Infomedia, hvis du er logget ind på bibliotek.dk
Hør mere hos bibliotekarerne.

Adgang til Infomedia