Kunst Index Danmark

KID er det centrale register over kunstværker og kunstnere i danske statslige og statsanerkendte museers eje. Al relevant information om hvert enkelt kunstværk er registreret.
Der findes informationer om de kunstnere, der har værker registreret. Disse informationer suppleres med oplysninger fra Weilbachs Kunstnerleksikon.
Fri adgang til KID