Gode råd til læseklubber

Vi har samlet nogle gode råd til, hvordan I kan strukturere jeres bogsnak og få gang i diskussionen.

Det kan være en god ide med en ordstyrer, der holder styr på diskussionen. I kan med fordel lade ordstyrer-posten gå på skift fra gang til gang. Ordstyreren sikrer, at deltagerne bliver hørt, får ordet i rækkefølge og befinder sig godt i diskussionen. Ordstyreren - eller en anden i læseklubben - kan forberede sig inden mødet ved f.eks. at læse anmeldelser af bogen eller læse om forfatterskabet. Gå f.eks. ind på www.litteratursiden.dk for at finde materiale.


Idéer til hvordan I får startet diskussionen

Ordstyreren byder velkommen.
Ordstyreren kan bede deltagerne give deres umiddelbare indtryk af bogen bordet rundt - så får alle i læsekredsen sagt noget fra begyndelsen. 
På den måde finder I også ud af, hvilke emner i bogen, der interesserer jer - og dem kan I så efterfølgende diskutere.


Spørgsmål I kan diskutere:

Hvad er bogens genre? (f.eks. krimi, biografi/selvbiografi, rejseskildring - eller måske en blanding af forskellige genrer?)
 
I hvilken tid og på hvilket sted udspiller fortællingen sig? (Er tid og sted vigtige for fortællingen - hvorfor/hvorfor ikke?)
 
Hvad er bogens tema/temaer? (Hvilke emner tager bogen op?)
 
Hvad synes I om sproget? Er bogen godt skrevet? Hvorfor/hvorfor ikke?
 
Holder historien? "Hænger bogen sammen"?
 
Er personerne troværdige? Sker der en udvikling hos dem gennem fortællingen? Hvad synes I om bogens hovedperson/hovedpersoner? Hvad er forfatterens hensigt med at fremstille personerne sådan?
 
Hvordan er relationerne mellem personerne i fortællingen?
 
Miljøet i romanen - er det godt beskrevet? Hvorfor/hvorfor ikke?
 
Hvad tror I, forfatteren vil sige med fortællingen?
 
Har fortællingen relevans for jer?
 
Ligner bogen andre bøger, I har læst? Hvem skriver også sådan?
 
Hvis I har læst andre bøger af samme forfatter, hvordan placerer bogen sig så i forfatterskabet?

God fornøjelse!