Realdania støtter Kreativt hus for børn

Vi har modtaget 7 millioner til renovering af huset.

Kreativt hus for børn får nye og bedre rammer

Den historiske bygning, der oprindeligt har været klosterforvalterbolig, skal renoveres og indrettes med nye faciliteter. Realdania bidrager til ombygningen af det bevaringsværdige hus. 

Den historiske klosterforvalterbolig skal renoveres og indrettes, så den kan være en moderne ramme om børnenes møde med kunst og kultur – og kreativ udfoldelse. Arealerne uden om bygningen skal også ændres, sådan at de bedre kan spille sammen med bygningens nye indhold.

Tegnestuerne Marianne Levinsen, ERIK-arkitekter og JAJA Architects er valgt til at stå for den nye udformning.

Realdania støtter renoveringen af Algade 31, og foreningen har også bidraget til en forundersøgelse af projektets potentialer.

Læs mere på roskilde.dk

Fakta

Kreativt hus for børn åbnede i august 2018 og drives og udvikles af Roskilde Bibliotekerne, der i 2019 ansøgte Realdania om et mindre beløb til udvikling af huset. Fonden så dog et større potentiale i projektet og igangsatte derfor en undersøgelse af, hvordan Kreativt hus for børn ville se ud, hvis dets fulde potentiale blev udnyttet. Et potentiale, der altså nu bliver til virkelighed, og som blandt andet rummer fuld udnyttelse af kælder- og loftsarealer samt bedre adgangsforhold.

Ud over de 7 millioner i fondsmidler, har Roskilde Kommune bevilliget 3,5 millioner til ombygningen.