Få en solsikkesnor hos os

For personer med usynlige handicap - gør det usynlige synligt

Ikke alle handicap kan ses. Nogle er usynlige, fx autisme, ADHD, talehandicap, ordblindhed, nedsat hørelse, hjerneskade, pyskiske sygdomme, kroniske smerter, demenssygdomme mv. 

At leve med et usynligt handicap kan gøre hverdagen krævende. Andre mennesker kan have svært ved at forstå de udfordringer, man står i - netop fordi udfordringerne ikke kan ses. 

Med Solsikkesnoren kan man give et signal til omverdenen om, at der kan være særlige behov, der skal tages hensyn til. Medarbejderne på vores biblioteker er samtidig blevet udannet i, hvad et usynligt handicap er, hvad Solsikkesnoren betyder, og hvordan man bedst møder en person, der har valgt at gøre det usynlige synligt ved at bære Solsikken.

Personer med usynlige handicap kan gratis få udleveret Solsikkesnoren hos os - et signal til medarbejdere og alle andre om, at der kan være behov for ekstra tid, tålmodighed eller hjælp.

Kom forbi bibliotekarbordet og få udleveret en snor.