Faciliteter og tilgængelighed

Faciliteter i Kreativt hus for børn
 • Madpakkerum i kælderen
 • Puslefaciliteter findes ved toilet

Til dig med funktionsnedsættelse

Ankomst

 • Parkering: Der er to handicapparkeringspladser v. Sankt Peders Stræde 7.
 • Hovedtrappen mod øst har adgang enten via porten i Algade, der kan køres af fliser hen til liften, eller via sti-systemet igennem Klosterparken. Liften åbnes ved tryk på knap til venstre for hovedtrappen. Liften kan køre til garderoben i kælderen og til de to etager med oplevelsesrum. Liften har automatisk døråbning. I huset er der dørtrin, men personalet har ramper, der kan lægges ud.
 • Toilettet i stueplan er et handicaptoilet, hvor der også er pusleplads.
 • De høje borde i værkstedet er 80 cm høje, så en kørestol kan komme ind under.

Har du spørgsmål skriv til kreativthusforboern@roskilde.dk

Rummet i Kreativt hus for børn

 • Der er ramper til dørtrin i huset
 • Elevatoren kører til alle etager

Adgang til Kreativt hus for børn

 • Der er en plan sti både fra Algade samt Roskilde Bibliotek

Har du spørgsmål?

 • Ring til personalet i Kreativt hus for børn
  mandag - fredag fra 10.00 - 17.00 på tlf. 24 22 41 63 og lørdag 10.00 - 14.00
 • Har du spørgsmål, kan du skriv en mail til kreativthusforboern@roskilde.dk