Thirdear

Top 10 eksperimenterende litteratur

08.12.16
Internettet bugner af skarp og eksperimenterende online litteratur.

Der findes på nettet en række mere eller mindre etablerede online samlinger med digital
litteratur, lydoptagelser og alt muligt andet. Vi har her samlet en række af dem her, så du kan gå på
opdagelse i dem.

Afsnit P Dansk site der fungerer som et virtuelt udstillingsrum for visuel poesi og litteratur i grænsefeltet mellem ord og billede. Afsnit P var aktiv fra 1999-2009. Alt indhold er stadig tilgængeligt. 
afsnitp.dk

Third Ear Dansk digitalt magasin, der fortæller historier i ord, billeder og lyd. Hver måned præsenteres en ny dokumentarisk fortælling, som kan ses og høres på siden eller hentes som podcast. Har eksisteret siden 2009.
thirdear.dk

Electronic Literature Collection, Volume 1 60 elektroniske værker fra før 2005. Hovedsagligt engelsksproget samling udgivet i 2006 af The Electronic Literature Organization (ELO, www. eliterature.org). ELO har til formål at formidle og udgive elektronisk litteratur.
collection.eliterature.org/1

UbuWeb Amerikansk online arkiv der giver gratis adgang til en stor samling af avantgardekunst, -litteratur, -film og teoretiske baggrundstekster. Oprettet i 1996 og har siden da udvidet sit indhold til også at rumme film og mp3-filer med lydpoesi.
ubu.com

Electronic Literature Collection, Volume 2 Samling med 62 elektroniske værker. Udgivet i 2011 af The Electronic Literature Organization.
collection.eliterature.org/2

ELMCIP Samling af europæiske litterære værker, information om forfattere, analyser, essays samt henvisninger til andre arkiver og databaser.
elmcip.net

​The Poetry Archive Britisk online arkiv, der giver adgang til engelsksprogede digtoplæsninger og diverse baggrundstekster med uddannelsesmæssigt fokus. Indholdet udvælges af en gruppe redaktører, og formålet er at formidle bredden i engelsksproget poesi.
poetryarchive.org

Eastgate Forlag, firma og en af pionererne inden for udgivelser af litterær hypertekst og digital litteratur. Bl.a. kendt for hypertekst-programmet Storyspace.
eastgate.com

Forfatterstemmer.dk Gratis online arkiv med adgang til over 250 digtoplæsninger af danske digtere og forfattere. Arkivet blev oprettet i 2009 og tilføjer løbende video- og lyddigte fra etablerede og mindre etablerede digtere.
forfatterstemmer.dk

PennSound Amerikansk online arkiv, der bevarer lydoptagelser af digtere, der læser deres egne værker højt samt producerer nye optagelser af digtoplæsninger. PennSound rummer den største samling af lydfiler med digtoplæsninger, der ligger til fri download på internettet.
writing.upenn.edu/pennsound/