Faciliteter og tilgængelighed

Faciliteter på Gadstrup Bibliotek

Til dig med funktionsnedsættelse

Ankomst

  • Parkeringspladser ved Nyvej, rampe til biblioteket
  • Automatisk døråbning

Biblioteksrummet

  • Der er ingen dørtrin på biblioteket
  • Kørestolsvenligt toilet
  • Selvbetjeningsautomat kan hæves og sænkes

Adgang til arrangementer

  • Ingen dørtrin
  • Arrangementer er i stueetagen

Har du spørgsmål?

  • Ring til personalet på Gadstrup Bibliotek
    tirsdag og torsdag fra 10.00 - 17.00 på tlf. 46318534

Har du brug for at ringe eller skrive til os udenfor den betjente åbningstid: