Vil du aflevere materiale til arkivet?

Vi har materiale, der viser Roskildes udvikling fra oldtid til nutid med hovedvægt på de sidste 300 år.

Har du fotos, arkivalier, kort, tegninger eller andet materiale, der kan være med til at belyse Roskilde bys historie, modtager vi det meget gerne.

Materialerne kan være med til berige arkivets samling med væsentlige oplysninger om fx personer, familier, ejendomme, eller måske hele bykvarterer. 

Vi er interesseret i: 

  • Virksomhedsarkiver fra fx. handel, håndværk, industri. 
  • Institutionsarkiver fra fx. friskoler, stiftelser, private institutioner. 
  • Foreningsarkiver fra politiske foreninger, andelsforeninger, sportsklubber. 
  • Ejendomsarkiver fx. skøder, forsikringer, arkitekttegninger m.m. 
  • Personarkiver fra privatpersoner, med relation til Roskilde, der dokumenterer deres liv og levned . 

Aflevering - Sådan gør du:

Vil du forære noget til arkivets samling, kan du aflevere det til i arkivets åbningstid. Du kan også sende materialet eller aflevere det til en bibliotekar i huset.
Når du indleverer materiale til arkivet, skal du udfylde en modtagelseserklæring, hvor du fortæller: 
 
  • hvad du indleverer
  • dit navn
  • din adresse
  • kontaktoplysninger
  • din relation til det indleverede materiale

Du skal også tage stilling til, om du ønsker evt. kasseret materiale retur. Download modtagelseserklæringen nederst på siden.

Klausul og tilgængelighed:

Det er arkivloven, der fastlægger, hvornår arkivmateriale bliver frit tilgængeligt, så alle kan bestille og benytte det.

Fristen er 75 år for materiale, der rummer oplysninger om rent private forhold. Fristen skyldes hensynet til privatlivets fred. For andet arkivmateriale er fristen 20 år.

Indleveret materiale kan klausuleres i en kortere eller længere årrække efter aftale. 

Hvad sker der med materialet? 

Afleveret materiale bliver sorteret - gerne i samarbejde med giver - registreret, og pakket i emballage egnet til langtidsopbevaring. 

Genstande og malerier?

Arkivet modtager ikke genstande og malerier!

Ønsker du at aflevere genstande og malerier med relation til Roskildes historie, kan du kontakte Roskilde Museum og tilbyde dem materialet.