Hack den polerede samtale
Brug litteraturen til at bryde det polerede og fremme autentiske samtaler. Prototype på formidlingskoncept bygget af unge i projektet "Litteraturen som upoleret spejl".

Anbefalinger til litteraturformidling

11.07.22
Hvad skal du tænke på, når du formidler litteratur til unge? Her giver de unge dig deres bedste anbefalinger til, hvad der virker.

150 unge har i et 2-dages forløb designet forslag til, hvordan man bedst formidler litteratur til unge med fokus på fællesskaber. I projektgruppen har vi kigget på de unges løbende refleksioner, konkrete anbefalinger og forslag. Dem har vi efterfølgende kondenseret til fem anbefalinger. 

Se alle forslag og anbefalinger på Instagram under hashtagget #upoleret_prototype.
 

Litteratur på farten

"Vi vil møde litteraturen kort og tilfældigt, når vi tjekker mobilen, når vi sidder i bussen og når vi venter ved stoppestedet."

Når man møder litteraturen tilfældigt – både i det fysiske og digitale rum – kan den give plads til små pauser og indsigter i hverdagen.

Litteraturen kan præsenteres som installationer og udstillinger i det offentlige rum, fx på togstationer eller lignende. Det kan også være som små klip og opslag på sociale medier.
 

Sammen om at skrive 

"Vi vil skrive sammen og derved få mulighed for at tale om følelser og erfaringer uden, at det nødvendigvis bliver privat. Vi vil have fokus på processen og ikke produktet."

Både fysiske og digitale skrivefællesskaber kan tilbyde et trygt rum, hvor man kan dele sine tanker og oplevelser, og hvor det er muligt at være anonym.
 

Litteratur som samtaleåbner

"Vi vil bruge litteraturen som samtaleåbner for dybe og autentiske samtaler."

Litteraturen kan danne udgangspunkt for eksistentielle samtaler frem for smalltalk.
 

Caféstemning

"Vi vil mødes om litteraturen i et hyggeligt, uformelt og socialt rum, som når vi mødes med vennerne på en café."

Det giver en anderledes ramme om litteraturen, når man mødes i et hyggeligt og socialt rum med andre unge.
Det kan være et offentligt sted med caféstemning, som ikke minder for meget om det klassiske bibliotek.
 

Relatérbarhed

"Vi vil have en afsender, vi kan relatere til, det kan være et idol eller en ven."

Når man kan relatere til den person, som formidler litteraturen, bliver litteraturen ofte oplevet som mere tilgængelig. 
Det er ofte en fordel, hvis formidlingen sker fra ung til ung og indgår som en del af unges egne fællesskaber.