Roskilde Centralbibliotek
Roskilde Centralbibliotek

Læs om Roskilde Centralbibliotek

27.10.16
Roskilde Bibliotekerne er centralbibliotek for Region Sjælland og Bornholms Regionskommune.

Roskilde Bibliotekerne er et af landets seks centralbiblioteker. På kontrakt med staten løser centralbibliotekerne en række tværkommunale opgaver for folkebibliotekerne i alle landets regioner. Roskilde Centralbibliotek dækker Region Sjælland og Bornholm fordelt på 18 kommuner.

Som centralbibliotek står vi blandt andet for at:

  • Indkøbe og viderelåne medier, som den enkelte kommune ikke selv indkøber
  • Tilbyde kompetenceudvikling til bibliotekspersonalet i CB-området (ca. godt 700 medarbejdere)
  • Koordinere opgaver mellem bibliotekerne
  • Understøtte bibliotekerne med facilitering og faglig sparring 

Du kan læse mere på centralbibliotek.dk/roskilde.

Centralbiblioteksfunktionen er aftalt i en selvstændig kontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen. Her kan du finde Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019.

Til at drive Centralbiblioteksvirksomheden modtager Roskilde Bibliotekerne et tilskud fra Staten på ca. 8 mio. kr. om året.