Illustration: Mo Maja Moesgaard
Illustration: Mo Maja Moesgaard

Intro til Designforløb og øvelser

22.09.22
Introduktion til et designforløb og en række øvelser med fokus på kunst, litteratur, digital kultur og ensomhed målrettet unge i udskolingen og på ungdomsuddannelser.

Projektet Litteraturen som upoleret spejl har udviklet et designforløb med øvelser, der bruger kunst og skønlitteratur til at reflektere over digital ungdomskultur. At læse skønlitteratur og selv at skrive tekster kan give unge et sted at spejle deres egne tanker og følelser og herigennem bliver skønlitteraturen udgangspunkt for mulige fællesskaber.

150 unge har i projektperioden været igennem et to-dages designforløb, hvor de har designet ideer til, hvordan vi bedst formidler litteratur til unge med fokus på fællesskab.

Vi har her tilrettet designforløbet og det kan nu frit benyttes af alle andre. Samtidig har vi udskilt øvelserne, så det er muligt at benytte en eller flere uafhængigt af det lange designforløb. 

 • Den korte version - øvelser: Udvælg en eller flere af øvelserne og brug dem i stedet for at afvikle hele designforløbet. 
  Varigheden pr. øvelse er 30-60 min. 
  Målgruppe: unge i aldersgruppen 16-25 år. Øvelserne kan benyttes som en del af skoletilbuddet eller et tilbud i fritiden 
  Se øvelserne her:
  Øvelser: Litteratur, spejling og fællesskab
  Øvelser: Kunst, litteratur og digital kultur
   
 • Den lange version – hele designforløbet: Her integreres øvelserne i et designforløb, der inviterer de unge til selv at komme med deres bud på, hvordan man skaber de bedste litteraturarrangementer for unge.
  Varighed: To dage á seks timer pr. dag 
  Målgruppe: Gymnasieklasser eller tilsvarende. 
  Kør dit eget designforløb

På instagram-profilen @litt_som_upoleret_spejl har de unge delt billeder fra tidligere forløb.

Hvad får de unge ud af at deltage? 

Vores spørgeundersøgelser viser, at op mod 80 procent af de unge, der deltog i forløbet, oplever at dét at læse/lytte eller skrive litteratur, kan være en måde at spejle og reflektere over egne tanker, følelser og oplevelser. Mere end halvdelen af disse angiver, at det er en erkendelse, der er opstået på baggrund af forløbet.

Ligeledes angiver mere end halvdelen af deltagerne, at forløbet i nogen eller høj grad har givet dem en oplevelse af, at det kan hjælpe at læse eller skrive skønlitteratur, når man føler sig alene med sine tanker, følelser eller oplevelser. Kun 20 procent oplever slet ikke, at forløbet har haft den effekt.

Tæt på 80 procent af de unge siger, at deres deltagelse i forløbet har givet dem mere lyst til at læse litteratur. Heraf 51 procent i høj eller meget høj grad.
 
Tallene fra spørgeskemaundersøgelsen viser dermed, at forløbet peger på nogle af skønlitteraturens potentialer og understøtter lysten til at læse/lytte og skrive litteratur.
Vel og mærket samtidig med, at de unge producerer ideer til, hvordan I kan arbejde med litteraturformidlingen til unge. 


Designforløbet og øvelserne er udarbejdet af kunstmuseet ARKEN, Roskilde bibliotekerne, Tønder Bibliotek og Aarhus bibliotekerne i samarbejde med kunstneren Mo og forfatterne Noa Kjærsgaard Hansen og Anna Arendse i forbindelse med projektet Litteraturen som upoleret spejl.
Både hele forløbet og de enkelte øvelser er testet på 150 unge i formelle læringssituationer (10. klasse, gymnasieklasser 2. + 3. g, samt et hold studerende på Litteraturhistorie).

Tema: Litteraturen som upoleret spejl