Illustration: Mo Maja Moesgaard
Illustration: Mo Maja Moesgaard

Kør dit eget designforløb

22.09.22
Hvordan formidler vi litteratur til unge? Få svaret fra de unge

Se her, hvordan du kan afvikle et to dages designforløb for unge, hvor de præsenteres for en række øvelser i krydsfeltet mellem litteratur, kunst, digital kultur og fællesskaber. 

OBS: Hvis du ikke allerede har læst introduktionen til de to forløb, kan du gøre det her

I designforløbet kobles øvelser fra det korte forløb med en designproces, hvor deltagerne producerer svar på en udfordring.
Materialet er lavet med afsæt i udfordringen ’Hvordan formidler I litteratur til unge med fokus på fællesskaber?
Spørgsmålet kan eventuelt modificeres, så det passer til jeres lokale kontekst. Se mere herom i afsnittet ’Før forløbet’ nedenfor. 

Processen tager overordnet afsæt i metoden Design Thinking og falder i tre faser.
 
•    En inspirationsfase med øvelser om ’litteratur og fællesskaber’ og ’kunst, litteratur og digital kultur’.

•    En idefase, hvor de unge udvikler ideer til, hvordan man bedst formidler litteratur til unge med fokus på fællesskaber. 

•    En afprøvningsfase, hvor de unge bygger en såkaldt prototype af ideen og justerer ideen med afsæt i feedback fra hinanden.
Det kan være en fordel, hvis de der skal facilitere forløbet har en smule kendskab til Design Thinking. Man kan læse mere om Design Thinking her

Forløbet er struktureret omkring en powerpoint-præsentation og er designet til at vare ca. 2 dage á 6 timer pr. dag.
Det er ikke nødvendigt, at de to dage ligger lige efter hinanden, ligesom forløbet også kan spredes over endnu flere dage. Har man mindre tid, kan man sagtens undlade nogle af øvelserne.  

Forløbet af målrettet elever i gymnasiet. (1-2 klasser pr. forløb)
 

Før forløbet

Udgangspunktet for forløbet er et designspørgsmål, som I stiller eleverne. Det er vigtigt, at det er et spørgsmål, som I reelt ønsker deres svar på.
I materialet bruger vi designspørgsmålet ’Hvordan formidler vi litteratur til unge med fokus på fællesskaber?’, men måske det vil være mere relevant for jer at indsnævre spørgsmålet ved eksempelvis at spørge ’Hvordan skaber vi fællesskaber for unge på vores bibliotek?’ eller ’Hvordan formidler vi litteratur til unge digitalt?’. 

Vi har udarbejdet en introduktion til eleverne, som kan sendes til dem inden forløbet. Bemærk, at introduktionen skal opdateres med jeres oplysninger. [Vedhæft præsentation i word]

Hvis lærerne ønsker, at eleverne skal forberede sig ved at læse fag- eller skønlitteratur om emnet, kan man lade sig inspirere af materialekarrusellerne her på siden [indsæt link].

Eleverne inddeles i grupper á 3-4 elever pr. gruppe inden de starter forløbet, så de ved hvem de skal sætte sig sammen med, når de ankommer. Lokalet kan med fordel indrettes, så hver gruppe kan placeres omkring et bord.

På hvert bord skal der være post its (gerne i forskellig farve) samt tuscher til at skrive med.
Læg programmet for dagen + praktisk information rundt på alle bordene. I finder et udkast her [vedhæft fil]

Husk forplejning til deltagerne undervejs. Det er et krævende forløb og lidt slik eller lignende undervejs kan gøre underværker. 

På dag 1 skal der til øvelsen ’I er eksperterne’ benyttes en række spørgsmålskort. Kortene skal printes og klippes ud, således der er en bunke med spørgsmål pr. gruppe. Spørgsmålskortene finderIi her [vedhæft fil]

Dag 2 skal der produceres prototyper, så der er brug for materialer til at bygge med, f.eks. tuscher, post its, sakse, limpistoler, perler, legofigurer, pap, papir, kasserede bøger samt diverse genbrugsmaterialer. 
Se eksempler på prototyper og materialer på Instagram under #upoleret_prototype.
På Dag 2 kan der evt. indkøbes en pose slik eller lign. som præmie til den gruppe, der vinder idekonkurrencen.
 

Under forløbet

Du afvikler forløbet ved at benytte den Powerpoint-præsentation, der er vedhæftet som fil på denne side. Den indeholder også en hjælpetekst i feltet ’noter’.
Ret den til, så den matcher jeres lokale kontekst og tag evt. nogle af øvelserne ud under inspirationsdelen, hvis I har kortere tid. Vær opmærksom på at der er en del video i præsentationen, som det kræver internet at tilgå.
 

Efter forløbet

Efter forløbet gennemgår I de prototyper, deltagerne har bygget, samt de refleksioner og input, der er kommet frem undervejs. Hvad går igen? Hvad overrasker jer? Er der nogle gennemgående anbefalinger? Det er ikke sikkert, at I kan bruge ideerne én til én, men måske kan I koble flere af ideerne, bruge nogle af inputtene til at udvikle et af jeres eksisterende koncepter eller på anden måde videreudvikle, så det bliver realiserbart i jeres kontekst. 

Se eksempler på anbefalinger og ideer baseret på tidligere forløb her.

Del gerne jeres output på den fælles Instagram, så andre kan få glæde af jeres erfaringer.