Bruger på internet

Regler for brug af internet

13.12.19
Se regler for brug af internettet på Roskilde Bibliotekerne

Når du er på internettet på Roskilde Bibliotekerne...

 • Der er internetadgang fra alle pc´er samt trådløst netværk. Netværksforbindelsen hedder "RK-Portal". Du skal oprette dig selv som bruger.
 • Du kan printe og i øvrigt få råd og vejledning i benyttelse af internettet hos personalet.
   

Når du anvender internetadgang på biblioteket må du ikke:  

 • Søge billeder og tekster på internettet der kan virke stødende for de øvrige lånere.
 • Anvende internettet til kriminelle formål som f.eks. søge på børnepornografi, afsende anonyme og/eller chikanerende breve, piratkopiering og anden ulovlig kopiering. 
 • Støje eller larme. Du skal f.eks. anvende høretelefoner ved aflytning af lyd eller musik. 

Dit eget ansvar ...

 • Personalet bistår ikke aktivt brugerne ved anvendelse af internettet til kommunikationsformål – som f.eks. elektronisk post, chatrooms, banktransaktioner eller indkøb via nettet, da dette, i modsætning til informationssøgning, ikke er bibliotekets primære mål. Vi kan give vejledning på området, men udfylder ikke noget for dig.
 • Du kan downloade både programmer og dokumenter, men det er dit ansvar at overholde de ophavsregler, der gælder for materiale på nettet.
 • Roskilde Bibliotekerne påtager sig intet ansvar for det materiale du opsøger eller kopierer på nettet (privat, studie og arbejdsrelateret) eller kopier på internettet – heller ikke evt. virus.    
 • Du skal rette dig efter personalets anvisninger, når du bruger internettet – hvis ikke kan personalet slukke for maskinerne.
 • Ved grove eller gentagne overtrædelser af bibliotekernes regler kan vi forbyde dig adgang til internettet for en periode.

Sikkerhed

Hvis du har brugt bibliotekets computere:

 • Log ud fra de sider du har brugt, inden du forlader biblioteket - Netbank, email eller andet personligt 
 • Luk også ud af bibliotekets hjemmeside og luk internet browseren
 • Genstart pcen hvis du har haft gemt dokumenter på den. Ved genstart "renses" pcen for alt hvad biblioteket ikke selv har installeret eller gemt.
 • På samme måde renses pcen automatisk ved lukketid.