Analysemodel Digital Litteratur

Arbejd i klassen med digital litteratur

18.06.19
Har du fået blod på tanden? Her på siden har vi samlet nogle ressourcer til at arbejde i klassen.

Når man arbejder med digital litteratur, interaktiv fiktion og multimodale tekster er det ofte to spørgsmål der går igen: hvordan definerer man det og hvordan analyserer/læser man det? I "Litteraturen i digital transformation" bruger vi begreberne: interaktivitet, udtryksformer, sproglig, kvalitet og teknisk kvalitet, når vi arbejder med værkerne. Herunder finder du en forklaring af begreberne og spørgsmål man kan stille til den multimodale tekst. Vælg for eksempel et værk på roskildebib.dk/lidt og bed eleverne bruge den vedhæftede analysemodel som eleverne kan skrive i.

Vedhæftet findes også vores definition på digital litteratur. Definitionen kan danne en ramme om en diskussion af hvad der adskiller digitale medier. I hvilken grad passer eksempelvis den interaktive fortælling Loss of Grasp på definitionen. Har computerspil, som  "Fortnite" også elementer af digital litteratur?   

Vi har også samlet nogle introducerende artikler om digital litteratur herunder. 

INTERAKTIVITET

Interaktivitet henviser til de handlinger, vi som læsere udfører for at værket skrider frem og giver mening. Digital litteratur kræver ofte læserens interaktion, og kan gøre brug af mange forskellige slags interaktionsformer.   

TÆNK OVER ...
Hvilke interaktionsformer lægger værket op til?
Påvirker interaktionen værket?
Hvis ja, hvordan?
Spiller interaktionen en rolle for værkets udtryk?
F.eks. som en slags metafor

UDTRYKSFORMER

Digital litteratur gør ofte brug af flere udtryksformer. Det kan f.eks. være tekst, billede, video, lyd, kode, animation, spil osv. Disse blandes og henviser til hinanden på kryds og tværs. I digitale værker er det ikke kun teksten, der er i fokus.

TÆNK OVER...
Hvilke udtryksformer er på spil i værket?
Hvilke dele af værket er udtrykt på andre måder end gennem tekst?
Hvordan spiller de forskellige udtryksformer sammen?
Peger de ’i samme retning’?

SPROGLIG KVALITET

Digital litteratur er, trods alt, stadig litteratur. Der er fokus på sproglig kvalitet og litterært overskud. Her kan man bruge mere traditionelle analysemodeller, men glem ikke sammenspillet mellem teksten og de andre udtryksformer!

TÆNK OVER...
Hvem taler? Hvem er afsenderen?
Er forfatterens rolle anderledes end normalt?
Hvilke budskaber ligger der i introteksten til værket?
Kan man give værket en genre?
Poesi/novelle/drama/spil/chat

TEKNISK KVALITET

Computerteknologien spiller en stor rolle i digital litteratur. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på de tekniske aspekter af værket. De har indflydelse på, hvordan vi oplever værket, og er ofte med til at afgøre, om vi går i dybden eller ej.

TÆNK OVER...
Fungerer det? Er det sjovt?
Er der nogle elementer, som er skjult for læseren?
Tror I, det er med vilje?
Hvilken rolle spiller maskinen?
Har computeren noget at skulle have sagt for værkets indhold?
 

    Materialer