Algade 2, det første bibliotek, ca. 1900
Algade 2, det første bibliotek, ca. 1900

Biblioteket har fødselsdag

Læselyst og fællesskaber i over 100 år.

Roskilde Bibliotekerne har i over 100 år samlet os om litteraturen og sat perspektiv på tilværelsen for både børn og voksne.

Torsdag den 16. marts 2023 fylder biblioteket 122 år.

Som i enhver god fortælling er historien ikke en lige vej – og det kan man heller ikke sige om Roskilde Biblioteks historie. Der har både været strukturelle ændringer, adskillige flytninger, nyindretninger, ihærdige ildsjæle og nye vinde, der alle har præget bibliotekets vækst fra 1901 og frem til i dag.

Vi har lavet en tidslinje, der markerer nogle af de begivenheder, som har været med til at forme og udvikle Roskilde Bibliotek gennem 122 år.

 Henrik Clausen

Udlånet, Roskilde Bibliotek, 1960erne. Foto: Henrik Clausen

Tidslinje: Roskilde Biblioteks udvikling, 1901-2023

1901: Biblioteket startede småt, i en lejlighed i ejendommen på hjørnet af Algade og Allehelgensgade. Biblioteket blev oprettet af Folkebiblioteksforeningen og købmand Axel Parliin blev bibliotekets første husvært fra 1901-04.

1904: Folkebiblioteket flytter til Teknisk Skole, der lå bag det gamle rådhus ved Skt. Laurentii Kirketårn.

1910: Folkebiblioteket flytter igen, denne gang til et baghus over gården ved Skomagergade 28.

1913: Folkebiblioteket flytter igen, igen og får til huse i Liebes Gård på Sankt Ols Gade. Bogsamlingen består nu af 5.700 bøger og har en lønnet bibliotekar - lærer Carl Godvin. Lønnen var vist dog symbolsk i størrelse.

1920: Folkebiblioteket lejer lokaler i Asylet, Bredgade 4.

1921: Biblioteket overtager hele det gamle børneasyl, da tilgangen af børn er for lille. Samme år får Folkebiblioteksforeningen myndighedernes tilslutning til at danne en selvejende institution ved navn Roskilde Bibliotek – det bliver starten på Roskilde Bibliotek.

1923: Roskilde Bibliotek bliver centralbibliotek og har været det lige siden. Som centralbibliotek servicerer vi regionen med materialer og viden. Der er i dag seks centralbiblioteker i Danmark.

1950: Roskilde Bibliotek bliver omdannet til en kommunal institution d. 1. april. Der bliver oprettet en byggesag med henblik på at opføre et helt nyt, kommunalt ejet, folkebibliotek.

1955: Roskilde Kommune køber grunden med Roskilde Adelige Jomfruklosters gamle urtehave for at opføre det nye Bibliotek på hjørnet af Dronning Margrethes Vej og Ved Klostermuren.

Roskilde Klosters jorde inden opførelsen af Roskilde Bibliotek, 1950erne.

 

1959: Første spadestik til det ”nye” Roskilde Bibliotek tages.

1961: Det nye Roskilde Bibliotek står klar til indflytning. Samme år opretter Biblioteket Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

1977: Bogbestanden runder det magiske tal 1 million, og planen for udvidelse af Roskilde Bibliotek påbegyndes.

1978: Første spadestik til udvidelsen af biblioteket tages.

Første spadestik til udvidelsen af Roskilde Bibliotek, 1978

 

1980: Et endnu større Roskilde Bibliotek åbner – nu med et samlet etageareal på små 7.000 m2. Kommunens arkitektafdeling ved arkitekt Preben Nauman står for udvidelsen. Ved tilbygningen får biblioteket sine tre gårdanlæg.

1996: Biblioteket gennemgår en større renovering, ’tænder for internettet’ og får sin første hjemmeside. Netværkstedet åbner samme år d. 1. maj.

2007: Roskilde Bibliotek bliver til Roskilde Bibliotekerne ved den store kommunale omstrukturering, hvor Gundsø og Ramsø kommune bliver sammenlagt med Roskilde Kommune.

2013: Roskilde Bibliotek får ny indretning og åbner ”den gamle indgang” mod voksenafdelingen som ny hovedindgang. Arkitekt, Charlie Steenberg står for nyindretningen.

2015: Roskilde Bibliotek og Borgerservice flytter sammen på Dronning Margrethes Vej.

2018: Kreativt Hus for Børn på Algade 31 bliver en del af Roskilde Biblioteks mange tilbud.

2019: Roskilde Bibliotek får ny hovedindgang ud mod Kulturstrøget. Biblioteket bliver ”vendt om” og de fleste publikumsområder rykkes op i stueetagen. Caféen flytter med, så den også vender ud mod Kulturstrøget. Rosenhaven bliver nedlagt og genopstår som Bibliotekshaven.

2023: Det ny børnebibliotek åbner - læs mere i denne artikel

 

 

 

Udlånet på Roskilde Bibliotek, ca. 1978