Henrik Nordbrandt 1945-2023

31.01.23
En stor digter er død

Af Gustav Lindberg Maindal

I dag døde den store digter og forfatter Henrik Nordbrandt efter kort tids sygdom og en essentiel litterær stemme har forladt det danske ordlandskab. Sygdom var ofte en del af digterens liv, og han søgte derfor både fysisk og i sine digte mod varmere lande. I Grækenland, Spanien og Tyrkiet boede Henrik Nordbrandt i sit voksne liv periodevis og i disse rejser blev selve rejsen et gentagende motiv i hans forfatterskab. Det sjælelige billede på bevægelsen er et af de stærkeste i Henrik Nordbrandts virke og med mesterlig finesse indflettede han dette med de store menneskelige emner som døden og sorgen.

Vi mindes Henrik Nordbrandt for hans unikke kunnen med ordet og digtet, og ikke mindst, for at lære os danskere en så åbenlys sandhed. At året har 16 alt for genkendelige måneder. November, november, november, november.

Tak for ordene.

 

Materialer